Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Uwaga: niniejsza usługa dedykowana jest wyłącznie dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, którzy zgodnie z art. 174a Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, zobowiązani są zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) naruszenia danych osobowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kogo dotyczy  

Usługa dedykowana jest dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Podstawy prawne  
  • art. 174a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)
  • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnym przepływie tych danych.
  • Dyrektywa 97/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze telekomunikacyjnym
  • Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu i Rady WE z dnia 8 czerwca 2000r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, a w szczególności handlu elektronicznego w obrębie wolnego rynku
  • Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej
Wymagane dokumenty  
  • Zawiadomienie
  • Pełnomocnictwa lub prokura dla osoby składającej w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Czas realizacji  

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego

Opłaty  

Brak opłaty za złożenie zawiadomienia. 17zł. - złożenie dokumentu pełnomocnictwa/ prokury dla osoby składającej w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Uwaga: niniejsza usługa dedykowana jest wyłącznie dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, którzy zgodnie z art. 174a Ustawy Prawo Telekomunikacyjne, zobowiązani są zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) naruszenia danych osobowych.