Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Gminy Wartkowice
Urząd Gminy Wartkowice
Stary Gostków (wieś), 3D
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Stanu Cywilnego wniosku o zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa – osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński wypełniają w Urzędzie Stanu Cywilnego
  • Cudzoziemiec – składa zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ danego państwa albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu, odpis aktu urodzenia oraz tłumaczenie wymienionych dokumentów przez tłumacza przysięgłego
  • Panna i kawaler - odpis skrócony aktu urodzenia
  • Wdowa i wdowiec - odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
  • Rozwiedziona i rozwiedziony - odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa (z adnotacją o rozwodzie)
  • Cudzoziemiec – gdy zamieszkuje w Polsce na stałe lub czasowo, dłużej niż rok – paszport i kartę pobytu, gdy zamieszkuje czasowo – do roku – paszport i wizę, jeśli państwo obce nie jest objęte umową o ruchu bezwizowym
  • Obywatel Polski - dowód osobisty
Czas realizacji  

Termin zawarcia małżeństwa strony ustalają indywidualnie. Ustawowy termin na zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego wynosi miesiąc od daty złożenia dokumentów. Tylko w szczególnym przypadku termin może być skrócony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłaty  

84 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Stary Gostków 3D

Dni i godziny   poniedziałek-piątek, 7.45-15.45
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem
Podobne usługi  

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Stanu Cywilnego wniosku o zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem