Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Spraw Obywatelskich

Kogo dotyczy  

O zaświadczenie może wystąpić tylko osoba chcąca uzyskać potwierdzenie swoich danych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony wniosek
 • Dowód uiszczenia opłaty
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w przeciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku i wymaganych dokumentów

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa

Kwota (PLN)  

17

Miejsce składania dokumentów  

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, ul. Łączności 1, stanowiska 1-5

Dni i godziny  
 • wtorek, 7:30 - 16:30
 • poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 - 15:30
 • piątek, 7:30 - 14:30
 • Tryb odwoławczy  

  Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie do organu wyższego stopnia.

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie zaświadczenia w formie pisemnej, bądź w formie dokumentu elektronicznego

  Etapy realizacji usługi  

  1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Wymagane opłaty: 17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, (nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). Powyższą opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – pokój 122 (czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 15.00, wtorek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00) lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Elblągu: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161 (tytułem opłata skarbowa).

  BIP  

  Telefon   (+48) 55239 30 90
  Fax   (+48) 55 239 33 39
  Słowa kluczowe   Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

  Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

  Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.