Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych zbywającego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego.
Jeśli osoba składająca wniosek nie jest osobą zbywającą musi dostarczyć zgodę zbywającego dotyczącą wydania zaświadczenia o stanie zaległości.

Usługa można zrealizować w formie elektronicznej lub formie papierowej składając stosowny wniosek bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Podatków i Opłat

Kogo dotyczy  

Dotyczy podmiotu wnioskujący o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego
  • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
  • Zgoda zbywającego na wydanie zaświadczenia o stanie zaległości
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.um.wroc.pl

Telefon   717778253
Fax  
Słowa kluczowe   Zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych zbywającego

Zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych zbywającego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie zaległości podatkowych zbywającego.
Jeśli osoba składająca wniosek nie jest osobą zbywającą musi dostarczyć zgodę zbywającego dotyczącą wydania zaświadczenia o stanie zaległości.

Usługa można zrealizować w formie elektronicznej lub formie papierowej składając stosowny wniosek bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.