Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM
URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM
KAMIEŃ POMORSKI, UL. MIESZKA I 5B
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej i o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej i o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim; Sala obsługi klienta

Tryb odwoławczy  

Zażalenie do organu wyższego stopnia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/bip/index.php?id=167

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej i o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej