Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE
URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE
GOLENIÓW, PL. LOTNIKÓW 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o dochodach

Usługa umożliwia złożenie do wybranego urzędu skarbowego wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, w celach stypendialnych i uzyskania pożyczki lub kredytu studenckiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Skarbowy w Goleniowie, Sala obsługi

Dni i godziny  
 • Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, 7:00-15:00
 • Poniedziałek, 7:00-18:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł; Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się od jednego egzemplarza zaświadczenia ( za każde następne płaci się kolejne 17 zł). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Kopie dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Opłatę skarbową wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, nr 35 1240 3839 1111 0000 4413 4765; Zaświadczenie odbiera się osobiście na podstawie dowodu osobistego lub za okazaniem pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie lub urzędowo; Opłacie skarbowej nie podlegają wyłącznie zaświadczenia dotyczące czynności lub podmiotów wymienionych w art. 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm.) oraz zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegają jednostki wymienione w art. 7 cyt. ustawy.

  Wymagane dokumenty:
  - Wniosek o dochodach - wzór wniosku dostepny jest na stronie internetowej US w Goleniowie pod adresem: http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/index.php?id=375
  - Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

  BIP  

  http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-goleniowie

  Telefon   (91) 43 21 500
  Fax   914182598
  Słowa kluczowe   Zaświadczenie o dochodach
  Podobne usługi  

  Zaświadczenie o dochodach

  Usługa umożliwia złożenie do wybranego urzędu skarbowego wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, w celach stypendialnych i uzyskania pożyczki lub kredytu studenckiego