Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Skarbowy w Gryficach
Urząd Skarbowy w Gryficach
Gryfice (miasto), ul. Niepodległości 54A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie o braku dochodów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o braku dochodów dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz w celach stypendialnych i udzielenia pożyczki lub kredytu studenckiego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku dochodów dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, oraz w celach stypendialnych i udzielenia pożyczki lub kredytu studenckiego
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł, poza zaświadczeniami o dochodach w sprawach: świadczeń rodzinnych, socjalnych, alimentacyjnych, budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa, ochrony zdrowia, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, które na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej nie podlegają opłacie skarbowej

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do właściwego Dyrektora Izby Skarbowej za pośrednictwem Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zaświadczenie o braku dochodów
Podobne usługi  

Zaświadczenie o braku dochodów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o braku dochodów dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz w celach stypendialnych i udzielenia pożyczki lub kredytu studenckiego