Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU
URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU
Ujście, pl. Wiosny Ludów 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Podanie o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą należy sporządzić własnoręcznie i złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego
  • Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
  • Kawaler, panna – odpis skrócony aktu urodzenia.
  • Rozwiedziony, rozwiedziona – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacja o rozwodzie.
  • Wdowiec, wdowa – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu małżonka/małżonki.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

38 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat - Biuro Obsługi Klienta Plac Wiosny Ludów 2 64-850 Ujście I piętro Numery telefonów: (67) 2840 003, 2840 151

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.
Natomiast jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC) odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenie pisma kierownika urzędu może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Usługa realizowana jest poprzez Platformę e-Usług Publicznych.

BIP  

https://bip.ujscie.pl

Telefon   +48 (67) 28 40 003, +48 (67) 28 40 013
Fax   +48 (67) 28 40 151
Słowa kluczowe   Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą