Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA TUSZYN
GMINA TUSZYN
TUSZYN, UL. PIOTRKOWSKA 2/4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta – F-PG.7335-1/1
 • Projekt techniczny lub koncepcja (opis i rysunek) określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz części obiektu objęte zmianami sposobu użytkowania.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Urzędu Miasta w Tuszynie

Dni i godziny  
 • śr, 7:30-15:30
 • wt, 7:30-17:00
 • ptk, 7:30-14:00
 • pon, 7:30-15:30
 • czw, 7:30-15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.tuszyn.info.pl

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

  Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta