Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU
URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU
Mirosławiec, ul. Wolności 37
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenia o wpisie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego do ewidencji prowadzonej przez burmistrza / prezydenta miasta

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgłoszenie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Oświaty i Polityki Społecznej

Kogo dotyczy  

Właściciele niepublicznych przedszkoli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz zgłoszenia do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę jest osoba fizyczna
  • Odpis z rejestru sądowego (lub handlowego) osoby prawnej w przypadku, gdy osoba prawna ma być osobą prowadzącą szkołę lub placówkę.
  • Projekt organizacji wychowania przedszkolnego
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
  • Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca zapewnienia w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
  • Pozytywna opinia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim dotycząca spełniania wymagań przepisów przeciwpożarowych w lokalu
  • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia
  • Zobowiązanie do zapewnienia prawidłowych warunków działania placówki oświatowej
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy i Miasta w Mirosławiec

Dni i godziny   Pn-Pt, 7.30-15.30
Tryb odwoławczy  

Do Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.miroslawiec.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zaświadczenia o wpisie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego do ewidencji prowadzonej przez burmistrza / prezydenta miasta

Zaświadczenia o wpisie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego do ewidencji prowadzonej przez burmistrza / prezydenta miasta

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgłoszenie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych