Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
SZCZECIN, ul. Żołnierska 45
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, mandaty, opłaty skarbowe) lub stwierdzających stan zaległości w opłatach

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Dział Obsługi Bezpośredniej - OB II

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzający stan zaległości podatkowych
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

21 zł - w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach podatkowych,
17 zł – w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach opłat, mandatów.

Numer konta  

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Tytuł wpłaty  

Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

Kwota (PLN)  

21

Miejsce składania dokumentów  

Sala Obsługi Klienta

Dni i godziny   Wszystkie dni robocze tygodnia (od poniedziałku do piątku), 8:00-15:00
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin

BIP  

http://www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl/zachodniopomorski-urzad-skarbowy-w-szczecinie

Telefon   914406501
Fax   914406750
Słowa kluczowe   Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, mandaty, opłaty skarbowe) lub stwierdzających stan zaległości w opłatach