Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W GÓRZE ŚW.MAŁGORZATY
URZĄD GMINY W GÓRZE ŚW.MAŁGORZATY
GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY, 44
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zarejestrowanie psa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zarejestrowanie psa

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • W przypadku korzystania ze zwolnienia w opłacie od posiadania psów- dokument potwierdzający Jeżeli gmina wprowadziła opłaty od posiadania psa (gdy gmina wprowadziła opłaty od posiadania psa)
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Stawka opłaty od posiadania psów może być podjęta przez radę gminy w drodze uchwały. Stawka nie może przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

zarejestrowanie psa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Zarejestrowanie psa

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zarejestrowanie psa

Zarejestrowanie psa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zarejestrowanie psa