Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W GÓRZE ŚW.MAŁGORZATY
URZĄD GMINY W GÓRZE ŚW.MAŁGORZATY
GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY, 44
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zarejestrowanie psa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zarejestrowanie psa

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Zarejestrowanie psa

Zarejestrowanie psa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zarejestrowanie psa