Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO ŁĘCZYCA
MIASTO ŁĘCZYCA
ŁĘCZYCA, UL. MARII KONOPNICKIEJ 14
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zamiana mieszkania między lokatorami

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zamianę mieszkania między lokatorami

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zamianę mieszkania
 • Zgoda właściciela (zarządcy) lokalu (nieruchomości) na dokonanie zamiany
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miejski w Łęczycy

Dni i godziny  
 • środa-piatek, 8-15:30
 • Wtorek, 8-17:30
 • Poniedziałek, 7:30-15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.leczyca.info.pl

  Telefon   247210300
  Fax   247210301
  Słowa kluczowe   Zamiana mieszkania między lokatorami

  Zamiana mieszkania między lokatorami

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zamianę mieszkania między lokatorami