Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zamiana mieszkania między lokatorami

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zamianę mieszkania między lokatorami

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby chętne do zamiany dotychczas zajmowanych lokali

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zgoda wszystkich pełnoletnich osób zameldowanych w lokalu
 • Wniosek o zamianę mieszkania
 • Zgoda właściciela (zarządcy) lokalu (nieruchomości) na dokonanie zamiany
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich, ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

Dni i godziny  
 • wtorek, 7:30 - 16:30
 • poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 - 15:30
 • piątek, 7:30 - 14:30
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Skierowanie do zawarcia umowy najmu

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku, 2. Skierowanie do zawarcia umowy najmu

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Przed złożeniem w Biurze Podawczym Departamentu Spraw Obywatelskich oferty lub wniosku o zamianę lokalu mieszkalnego należy zgłosić się do pracownika Referatu Spraw Mieszkaniowych (pokój 124 - 126) celem złożenia podpisów i stwierdzenia kompletności dokumentów.

  BIP  

  Telefon  
 • (55) 239 31 79
 • (55) 237 47 36
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Zamiana mieszkania między lokatorami

  Zamiana mieszkania między lokatorami

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zamianę mieszkania między lokatorami