Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wypożyczanie akt z archiwum zakładowego ze zbioru dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi byli wojewodowie

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wypożyczanie akt z archiwum zakładowego. Sąd zwraca się z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych o nadesłanie dokumentacji osobowo-płacowej do sprawy z wniosku pracownika zlikwidowanego przedsiębiorstwa z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych czy ustalenie wartości kapitału początkowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwe archiwum terenowe

Kogo dotyczy  

Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
Czas realizacji  

Niezwłocznie lub zgodnie z terminem wskazanym we wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe  
  • Wypożyczanie akt z archiwum zakładowego ze zbioru dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych
  • których organami założycielskimi byli wojewodowie
  • Podobne usługi  

    Wypożyczanie akt z archiwum zakładowego ze zbioru dokumentacji osobowo-płacowej zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, których organami założycielskimi byli wojewodowie

    Usługa umożliwia złożenie wniosku o wypożyczanie akt z archiwum zakładowego. Sąd zwraca się z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych o nadesłanie dokumentacji osobowo-płacowej do sprawy z wniosku pracownika zlikwidowanego przedsiębiorstwa z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych czy ustalenie wartości kapitału początkowego.