Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
WAŁBRZYCH, PL. MAGISTRACKI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Biuro Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie wypisu i wyrysu ze studium/zmiany studium/ uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
  • Dowód należnej opłaty skarbowej
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

1. od wypisu:

1. do 5 stron – 30 zł,

2. powyżej 5 stron – 50 zł;

2. od wyrysu:

1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,

2. nie więcej niż 200 zł.Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Biuro Obsługi Klienta

Dni i godziny   pn-pt, 7.30-15.30
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie wypisu i wyrysu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Opłata za wypis ze studium: do 5 stron – 30 zł
powyżej 5 stron – 50 zł
Opłata za wyrys ze studium:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
b) nie więcej niż – 200 zł
wnoszona na rachunek: Urząd Miejski w Wałbrzychu Bank Handlowy S.A. w Warszawie 95 1030 1289 0000 0000 9000 0098 z dopiskiem opłata skarbowa

BIP  

www.bip.um.walbrzych.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Podobne usługi  

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego