Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MANOWO
GMINA MANOWO
MANOWO, ul. Szkolna 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki przestrzennej i budownictwa

Kogo dotyczy  

Każdy ubiegających się o wydanie wypisu i wyrysu z projektu miejscowego planu /zmiany planu/ zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie wypisu:
30 zł - do 5 str.,
50 zł - pow. 5 str.
Za wydanie wyrysu 20 zł - za każdą rozpoczętą str. A4 - nie więcej niż 200 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat urzędu – pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu

Dni i godziny   poniedziałek - piątek, 7.15 - 15.15
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie wypisu i wyrysu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Opłaty

Opłata skarbowa (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635)

1.od wypisu:
a.do 5 stron - 30 zł
b.powyżej 5 stron - 50 zł
2.od wyrysu:
a.za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
b.nie więcej niż - 200 zł
Z opłaty skarbowej zwolnione są podania i załączniki do podań składane przez organ administracji rządowej lub samorządowej.

BIP  

http://www.bip.manowo.pl

Telefon  
 • 943183220
 • 943183270
 • Fax   943183289
  Słowa kluczowe   Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego