Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA KALISZA
URZĄD MIASTA KALISZA
Kalisz, ul. Główny Rynek 20
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Kogo dotyczy  

Każdy ubiegających się o wydanie wypisu i wyrysu z projektu miejscowego planu /zmiany planu/ zagospodarowania przestrzennego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty

  • ------------------ I N F O R M A C J A dotycząca przetwarzania danych osobowych -----------------------
     Pobierz
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie wypisu:
30 zł - do 5 str.,
50 zł - pow. 5 str.
Za wydanie wyrysu 20 zł - za każdą rozpoczętą str. A4 - nie więcej niż 200 zł.

Numer konta  

83 1140 1993 0000 5502 3500 1002

Tytuł wpłaty  

Opłata za wypis / wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kwota (PLN)  

0

Miejsce składania dokumentów  

Główny Rynek 20, II piętro, pok.44 (sekretariat wydziału)

Dni i godziny   od poniedziałku do piątku, 7.30 - 15.30
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie wypisu i wyrysu

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Opłaty:
wypis: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł
wyrys: 20 zł za 1 stronę formatu A4 lecz nie więcej niż 200 zł.

BIP  

www.bip.kalisz.pl

Telefon   62 7654378
Fax  
Słowa kluczowe   Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego