Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Załączniki do wniosku:
  a) licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  b) naklejka z hologramem,
  c) identyfikator (-y) kierowcy (-ów),
  d) pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika,
  e) potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

1. W dniu złożenia kompletnego wniosku.

2. W szczególnych przypadkach, po pozostawieniu kompletnych dokumentów, w umówionym ze stroną terminie - do 1 miesiąca

Opłaty  

1. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17 zł.

2. Potwierdzenie wniesienia w/w opłat należy załączyć do wniosku.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00-16:00
 • Wtorek, 9:00-17:00
 • Poniedziałek, 8:00-16:00
 • Piątek, 8:00-16:00
 • Czwartek, 8:00-16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Wygaszenie licencji

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi Wydział Finansowy GETIN NOBLE BANK S.A. W ŁODZI NR 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

  W ramach określonych poniżej, wymaganych dokumentów - załączników do wniosku elektronicznego wnoszonego do Urzędu Miasta Łodzi, nie mają zastosowania:
  - b) naklejka z hologramem,
  - c) identyfikator (-y) kierowcy (-ów).

  BIP  

  Telefon   +48 (42) 638-47-00
  Fax   +48 (42) 638-44-85
  Słowa kluczowe   Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Podobne usługi  

  Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką