Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 26
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wygaszanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Kserokopia koncesji z późniejszymi zmianami
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
  • Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji
Czas realizacji  

1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Opłaty  

opłata skarbowa: 10 zł – sprawa wszczęta na wniosek strony, 0 zł – sprawa wszczęta z urzędu.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja administracyjna

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.mazovia.pl

Telefon   225979100
Fax   225979290
Słowa kluczowe   Wygaszanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża
Podobne usługi  

Wygaszanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża