Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydawanie kart wędkarskich

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie kart wędkarskich.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Polityki Społecznej i Zieleni - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony wniosek o wydanie karty wędkarskiej
 • Zaświadczenie o złożeniu egzaminu o znajomości przepisów w zakresie ochrony i połowu ryb wydane przez Komisję Egzaminacyjna powołaną przez Polski Związek Wędkarski,
 • Aktualne zdjęcie legitymacyjne
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

10 zł

Numer konta  

08 1560 0013 2026 0000 0026 0018

Tytuł wpłaty  

Wpłata za wydanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego

Kwota (PLN)  

10

Miejsce składania dokumentów  

Departament Spraw Społecznych - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Zespół do spraw Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00 - 16:00
 • Wtorek, 9:00 - 17:00
 • Poniedziałek, 8:00 - 16:00
 • Piątek, 8:00 - 16:00
 • Czwartek, 8:00 - 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Nr konta bankowego: 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018

  Wpłata opłaty administracyjnej dotyczy wydania karty.

  W przypadku ubiegania się o wydanie wtórnika karty wydanej przed 1998 r. karty te nie są honorowane. Wówczas należy przedłożyć zaświadczenie o zdanym egzaminie z koła wędkarskiego. Wydanie wtórnika wymaga uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości 10 zł.

  W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, nową kartę można uzyskać po wpłacie opłaty w wysokości 10 zł tylko na podstawie starego dokumentu, a w przypadku jego braku procedurę należy przeprowadzić tak jak dla wydania nowej karty.

  Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.

  Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

  BIP  

  Telefon  
 • 42 638-47-05
 • 42 638-53-73
 • 42 638-56-88
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Wydawanie kart wędkarskich

  Wydawanie kart wędkarskich

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydawanie kart wędkarskich.