Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W UJEŹDZIE
URZĄD GMINY W UJEŹDZIE
UJAZD, PL. KOŚCIUSZKI 6
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

REFERAT PLANOWANIA

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
 • Załączniki do wniosku:

  1. Protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży sporządzony dla poszczególnych kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych,
  2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

1.Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

2.Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty).

Opłata za wydanie zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych wynosi:

- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa,
- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych zapasów napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy w Ujeździe

Dni i godziny  
 • Poniedziałek - Czwartek, 7.30 - 15.30
 • Piątek, 8.30 - 16.30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.ujazd.bip.cc

  Telefon   44 719-21-29 w. 27
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
  Podobne usługi  

  Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych