Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy

Usługa ta umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy. Usługę można zrealizować w wersji elektronicznej lub w formie pisemnej składając wniosek bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Podatków i Opłat

Kogo dotyczy  

Podmiotu wnioskującego o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • Dowód potwierdzający nabycie spadku.
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.um.wroc.pl

Telefon   717778253
Fax  
Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy

Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy

Usługa ta umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy. Usługę można zrealizować w wersji elektronicznej lub w formie pisemnej składając wniosek bezpośrednio w wybranej instytucji publicznej.