Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WIEJSKA GMINA JAROSŁAW
WIEJSKA GMINA JAROSŁAW
JAROSŁAW, UL. PIEKARSKA 5
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
Wniosek mogą składać: Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

17,00 zł


Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.jaroslaw.itl.pl/bip

Telefon   0166248610
Fax   0166248613
Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
Wniosek mogą składać: Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego.