Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH
Suwałki, ul. Świerkowa 60
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Każdy obywatel RP

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy / rozbiórki
 • Przy pobraniu dziennika po raz pierwszy:
  - oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę.
 • Przy pobraniu kolejnego tomu dziennika:
  - oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
  - oryginał poprzedniego tomu dziennika budowy/ rozbiórki.
 • W przypadku zagubienia poprzednio wydanego dziennika należy przedłożyć:
  - oświadczenie inwestora, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,o zagubieniu lub kradzieży dziennika budowy (oryginał),
  - oryginał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę,
  - oświadczenie kierownika budowy o tym, iż prace nie zostały przerwane na czas dłuższy niż 3 lata /oryginał/.
Czas realizacji  

Do 3 dni

Opłaty  

Należy uiścić opłatę za wydanie dziennika budowy/rozbiórki (równą cenie nabycia przez Urząd)

Numer konta  

22 1240 5211 1111 0000 4921 9744

Tytuł wpłaty  

wydanie dziennika budowy

Kwota (PLN)  

6.50

Miejsce składania dokumentów  

Wydział Architektury i Budownictwa

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie dziennika

Etapy realizacji usługi  

1. Wnioskowanie o wydanie dziennika/rozbiórki 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie dziennika

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Wydanie dziennika budowy/rozbiórki
Podobne usługi  

Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy