Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WARSZAWA, al. Aleja Niepodległości 188/192
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych

Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Patentowego wniosku o Wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w celu potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Polsce i zastrzeżenia daty pierwszeństwa za granicą.
Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa jest zgłoszenie:
- wynalazku,
- wzoru użytkowego,
- wzoru przemysłowego,
spełniające wymagania określone w ustawie Prawo własności przemysłowej ,dające podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.
Wniosek o dowód pierwszeństwa może być składany razem ze zgłoszeniem wynalazku/ wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego w trakcie postępowania lub po zakończeniu postęowania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

O wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych ubiegać się może jedynie zgłaszający lub jego pełnomocnik.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o sporządzenie dokumentu pierwszeństwa dla wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

60,00 zł (do 20 stron)
lub 125,00 zł (powyżej 20 stron) za dowód pierwszeństwa dla zgłoszonego wynalazku lub wzoru użytkowego,
30 zł (do 10 stron) ,
60 zł (powyżej 10 stron) – dla wzoru przemysłowego,
zgodnie z tabelami zamieszczonymi w załącznikach 1 i 2 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Patentowy RP Al. Niepodległości 188/192 00-950 Warszawa

Dni i godziny   Poniedziałek-Piatek, 8-16
Tryb odwoławczy  

Od decyzji i postanowień wydanych przez Urząd Patentowy służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 244 p.w.p.) Na decyzje i postanowienia wydane przez Urząd Patentowy w postępowaniu odwoławczym stronie służy skarga do sądu administracyjnego (art. 248 p.w.p.)

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie dowodu pierwszeństwa

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.bip.uprp.pl

Telefon   (22) 579 00 00
Fax   (22) 579 00 01
Słowa kluczowe  
 • Wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków
 • wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
 • Wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych

  Usługa umożliwia wysłanie do Urzędu Patentowego wniosku o Wydanie dowodu pierwszeństwa dla wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w celu potwierdzenia dokonania zgłoszenia w Polsce i zastrzeżenia daty pierwszeństwa za granicą.
  Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa jest zgłoszenie:
  - wynalazku,
  - wzoru użytkowego,
  - wzoru przemysłowego,
  spełniające wymagania określone w ustawie Prawo własności przemysłowej ,dające podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.
  Wniosek o dowód pierwszeństwa może być składany razem ze zgłoszeniem wynalazku/ wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego w trakcie postępowania lub po zakończeniu postęowania.