Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wyciąg z operatu szacunkowego

Usługa służy przekazywaniu organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągów z operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.
Z usługi korzystają Ci rzeczoznawcy majątkowi, którzy sporządzili operaty szacunkowe i w związku z tym zobowiązani są na mocy przepisów przekazać organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągi z tych operatów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Rzeczoznawców majątkowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wyciąg z operatu szacunkowego
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wyciąg z operatu szacunkowego

Wyciąg z operatu szacunkowego

Usługa służy przekazywaniu organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągów z operatów szacunkowych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.
Z usługi korzystają Ci rzeczoznawcy majątkowi, którzy sporządzili operaty szacunkowe i w związku z tym zobowiązani są na mocy przepisów przekazać organom prowadzącym kataster nieruchomości wyciągi z tych operatów.