Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz podania o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg - F-USC.5150-1/1
 • Oryginalny odpis aktu wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
 • Dowód osobisty wnioskodawcy.
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

50 zł

Numer konta  

56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa

Kwota (PLN)  

50,00

Miejsce składania dokumentów  

Departament Spraw Obywatelskich

Dni i godziny  
 • wtorek, 7:30 - 16:30
 • poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 - 15:30
 • piątek, 7:30 - 14:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do Wojewody za pośrednictwem organu,który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Wnioskodawca musi posiadać zameldowanie na pobyt stały w mieście lub gminie Elbląg.

  BIP  

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

  Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.