Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA TUSZYN
GMINA TUSZYN
TUSZYN, UL. PIOTRKOWSKA 2/4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie z logo urzędu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osób i instytucji starających się o uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wyrażenie zgody na korzystaniu z Logo Urzędu
Czas realizacji  

co najmniej 7 dni od daty wpłynięcia wniosku

Opłaty  

nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Urzędu Miasta w Tuszynie

Dni i godziny  
 • śr, 7:30-15:30
 • wt, 7:30-17:00
 • pon, 7:30-15:30
 • czw, 7:30-15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Odwołanie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.tuszyn.info.pl

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu

  Uzyskanie zgody na korzystanie z logo urzędu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wyrażenie zgody na korzystanie z logo urzędu.