Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIASTO RZESZÓW
GMINA MIASTO RZESZÓW
Rzeszów (miasto), Rynek 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie patronatu honorowego lub zgody organu na udział w komitecie honorowym wydarzenia lub inicjatywy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Organizacyjno-Administarcyjny - Oddział Kancelaryjny

Kogo dotyczy  

Instytucje, urzędy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia oraz inne organizacje podejmujące inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności Regionu lub promocji Regionu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Dni i godziny  
 • środa, 7.30 - 17.00
 • wtorek, 7.30 - 15.30
 • poniedziałek, 7.30 - 15.30
 • piątek, 7.30 - 15.30
 • czwartek, 7.30 - 15.30
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Rzeszowa nie może być krótszy niż 4 tygodnie przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany.

  W uzasadnionych, szczególnych przypadkach, wniosek złożony w terminie późniejszym niż określony niniejszą procedurą może zostać rozpatrzony, gdy organizowane przedsięwzięcie przyczynia się do promocji miasta Rzeszowa, ma istotne znacznie dla mieszkańców Rzeszowa lub służy ideom i wartościom godnym poparcia.

  O decyzji dotyczącej odmowy lub przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Rzeszowa Kancelaria Ogólna niezwłocznie, w formie pisemnej informuje organizatora, bez konieczności podania uzasadnienia.


  Wnioski w formie papierowej można składać również w Punktach Obsługi Mieszkańców:
  Punkt informacyjny w hipermarkecie REAL,
  Al. Witosa 21; wtorek – sobota, od 9.00 do 17.00,

  Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Kulturalno-Handlowym MILLENIUM HALL ,
  ul. Kopisto 1; poniedziałek – sobota: od 10.00 do 18.00,

  Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT,
  ul. Krakowska 20; poniedziałek – sobota: od 10.00 do 18.00,

  Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym PLAZA RZESZÓW,
  ul. Rejtana 65; poniedziałek – sobota, od 10.00 do 18.00,

  Punkt Obsługi Mieszkańców w Centrum Handlowym GALERIA RZESZÓW,
  ul. Piłsudskiego 44; poniedziałek – sobota, od 10.00 do 18.00.

  BIP  

  http://bip.erzeszow.pl/

  Telefon   177889900
  Fax   178754105
  Słowa kluczowe   Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym

  Uzyskanie patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie patronatu honorowego lub zgody organu na udział w komitecie honorowym wydarzenia lub inicjatywy.