Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzgodnienie lokalizacji reklamy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy na obiekcie będącym własnością gminy lub w ciągu drogi gminnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska (WIŚ)

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

KANCELARIA OGÓLNA BEŁCHATÓW UL .KOŚCIUSZKI 1( PARTER URZĘDU)

Dni i godziny  
 • WTOREK, OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 18:00
 • PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK, OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  https://belchatow.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/umieszczanie-reklam-na-obiektach-gruntach-komunalnych-i-drogach-wewnetrznych.html

  BIP  

  http://belchatow.bip.gov.pl/

  Telefon   44/733 52 33
  Fax   44/733 51 40
  Słowa kluczowe   Uzgodnienie lokalizacji reklamy

  Uzgodnienie lokalizacji reklamy

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy na obiekcie będącym własnością gminy lub w ciągu drogi gminnej.