Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 26
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ustanawianie i znoszenie rybackich obrębów ochronnych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustanowienie lub zniesienie rybackich obrębów ochronnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Uprawnionych do rybactwa lub właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Mapa z zaznaczeniem obszaru proponowanego do utworzenia obrębu ochronnego
  • Uzasadnienie utworzenia obrębu
  • Wniosek
Czas realizacji  

Odpowiedź na wniosek udzielana jest nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

Bez opłaty

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Skarga do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu organu, który ją podjął do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia zainteresowanego

Rezultat realizacji usługi  

Ustanowienie lub zniesienie rybackich obrębów ochronnych w trybie uchwał wydawanych przez zarząd województwa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie uchwały.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.mazovia.pl

Telefon   225979100
Fax   225979290
Słowa kluczowe   Ustanowienie lub zniesienie rybackich obrębów ochronnych

Ustanawianie i znoszenie rybackich obrębów ochronnych

Usługa umożliwia złożenie wniosku o ustanowienie lub zniesienie rybackich obrębów ochronnych.