Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY CZERNIKOWO
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Czernikowo, ul. Juliusza Słowackiego 12
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Stanowisko gospodarki przestrzennej

Kogo dotyczy  

Każdy obywatel RP

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.

Opłaty  

107 zł

Numer konta  

96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.czernikowo.pl

Telefon   542875001
Fax   566782388
Słowa kluczowe   Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podobne usługi  

Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego