Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MIASTO OSTROŁĘKA
MIASTO OSTROŁĘKA
OSTROŁĘKA, PL. GEN. JÓZEFA BEMA 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Umorzenia, odroczenia , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych

Usługa umożliwia złożenie osobie fizycznej i osobie prawnej pisemnego wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych w formie:
• odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
• odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,
• umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne płacące podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości lub podatek od środków transportowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  oświadczenie o stanie majątkowym
Czas realizacji  

do 60 dni

Opłaty  

nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

1. Punkt Obsługi Interesantów, pl. gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, tel. (29) 764 68 11 w. 279, 2. Punkt Obsługi Interesantów, ul. T. Kościuszki 45, 07-400 Ostrołęka, tel. (29) 764 68 11 w. 294

Dni i godziny  
 • we wtorki w godzinach, 8:00 - 17:00
 • od poniedziałku do piątku w godzinach, 8:00 - 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem organu, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na położenie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

  Odwołanie zgodnie z art.222 Ordynacji podatkowej powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i cel żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające odwołanie.

  Rezultat realizacji usługi  

  Umorzenia, odroczenia , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Umorzenie, odroczenie , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.um.ostroleka.pl

  Telefon   297646811
  Fax   297654320
  Słowa kluczowe  
 • Umorzenia
 • rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny
 • odroczenia
 • od środków transportowych
 • od nieruchomości
 • leśny
 • Umorzenia, odroczenia , rozkładanie na raty - łącznego zobowiązania pieniężnego - podatek rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych

  Usługa umożliwia złożenie osobie fizycznej i osobie prawnej pisemnego wniosku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych w formie:
  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.