Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Miasta Torunia
Urząd Miasta Torunia
Toruń (miasto), ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej

Złożenie wniosku w sprawach wydawania decyzji w sprawach ulg podatkowych dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające sie o otrzymanie decyzj w sprawach ulg podatkowych dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz wniosku o umorzenie zaległości podatkowej – F-FB.3110-3/1 LUB Formularz wniosku o rozłożenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę na raty – F-FB.3110-3/2 LUB Formularz wniosku o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – F-FB.3110-3/3LUB Formularz wniosku o odroczenie terminu płatności podatku – F-FB.3110-3/4 LUB Formularz wniosku o rozłożenie zapłaty podatku na raty – F-FB.3110-3/5
  • Oświadczenie o sytuacji finansowej i uzyskiwanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi podatkowej
  • Dokumenty potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje/postanowienie w terminach:

a) 14 dni od dnia otrzymania decyzji,

b) 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, na które służy zażalenie.

Rezultat realizacji usługi  

Weryfikacja i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej
Podobne usługi  

Ulgi podatkowe dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej

Złożenie wniosku w sprawach wydawania decyzji w sprawach ulg podatkowych dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej