Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY CZERNIKOWO
URZĄD GMINY CZERNIKOWO
Czernikowo, ul. Juliusza Słowackiego 12
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat finansowo-podatkowy

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wniosek zawierający dane osobowe z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, nr PESEL, NIP oraz określeniem rodzaju, zakresu i miejsca inwestycji zestawienie faktur do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym rachunki dokumentujące poniesione nakłady inwestycyjne
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do 30 dni

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o uzyskaniu ulgi inwestycyjnej

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.czernikowo.pl

Telefon   542875001
Fax   566782388
Słowa kluczowe   Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
Podobne usługi  

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym.