Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Żnin, ul. Potockiego 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udostępnienie zdjęć będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Żninie w celach niekomercyjnych.

Starostwo Powiatowe w Żninie posiada bazę fotografii prezentującą m.in. wydarzenia, uroczystości, walory przyrodnicze i kulturowe regionu itp. W zasobach znajdują się aktualne oraz archiwalne zdjęcia. Przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Żninie fotografie mogą być wykorzystane wyłącznie do celów niekomercyjnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starostwo Powiatowe w Żninie

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele i Przedsiębiorcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o udostępnienie zdjęć.
Czas realizacji  

Wnioski o udostępnienie zdjęć będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Żninie w celach niekomercyjnych załatwiane są w terminie do 14 dni z uwzględnieniem terminów załatwienia spraw wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego.

Opłaty  

Brak opłat.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

Dni i godziny   Pn-Pt, 7:30-15:30
Tryb odwoławczy  

W przedmiotowej sprawie nie stosuje się trybu odwoławczego.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.powiatzninski.pl

Telefon   52 303 11 00
Fax   52 303 13 02
Słowa kluczowe   Udostępnienie zdjęć będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Żninie w celach niekomercyjnych.

Udostępnienie zdjęć będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Żninie w celach niekomercyjnych.

Starostwo Powiatowe w Żninie posiada bazę fotografii prezentującą m.in. wydarzenia, uroczystości, walory przyrodnicze i kulturowe regionu itp. W zasobach znajdują się aktualne oraz archiwalne zdjęcia. Przekazywane przez Starostwo Powiatowe w Żninie fotografie mogą być wykorzystane wyłącznie do celów niekomercyjnych.