Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnienie poprzez platformę ePUAP materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy marszałek województwa

Kogo dotyczy  

Wszystkich zainteresowanych materiałami wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obywatele, przedsiębiorcy, studenci, naukowcy, organy administracji publicznej itd.)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Czas realizacji  

Niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty

Opłaty  

Opłata zależy m.in. od: - celu wykorzystania materiałów, np w celach edukacyjnych, czy badawczych materiały w formie elektronicznej, można uzyskać bezpłatnie, - sposobu udostępnienia materiałów, - ilości udostępnianych materiałów, - jakości i aktualności materiałów, - baz danych, z których pochodzą udostępniane dane. Wstępnego oszacowania kosztu udostępnienia materiałów można dokonać za pomocą kalkulatora opłat, który jest dostępny na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_codgik.html

Tryb odwoławczy  

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną. W odniesieniu do tej decyzji, odwołanie należy złożyć do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geo-dezyjnego i kartograficznego, poprzez platformę ePUAP

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2) Wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty 3) Dokonanie opłaty 4) Udostępnienie materiałów

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • materiały geodezyjne
 • zasób wojewódzki
 • zasób kartograficzny
 • zasób geodezyjny
 • państwowy zasób geodezyjnych lub kartograficznych
 • materiały kartograficzne
 • Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  Udostępnienie poprzez platformę ePUAP materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego