Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
WŁODAWA, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 24
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 6 osób zgłosiło na nią zapotrzebowanie.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnienie poprzez platformę ePUAP materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy starosta

Kogo dotyczy  

Wszystkich zainteresowanych materiałami powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obywatele, przedsiębiorcy, studenci, naukowcy, organy administracji publicznej itd.)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Czas realizacji  

Niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty

Opłaty  

Opłata zależy m.in. od: - celu wykorzystania materiałów, np w celach edukacyjnych, czy badawczych materiały w formie elektronicznej, można uzyskać bezpłatnie, - sposobu udostępnienia materiałów, - ilości udostępnianych materiałów, - jakości i aktualności materiałów, - baz danych, z których pochodzą udostępniane dane. Wstępnego oszacowania kosztu udostępnienia materiałów można dokonać za pomocą kalkulatora opłat, który jest dostępny na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_oplat_pzgik-2018.html

Tryb odwoławczy  

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy starosta wydaje decyzję administracyjną. W odniesieniu do tej decyzji, odwołanie należy złożyć do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez platformę ePUAP

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2) Wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty 3) Dokonanie opłaty 4) Udostępnienie materiałów

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   materiały geodezyjne zasób geodezyjny zasób powiatowy państwowy zasób geodezyjnych i kartograficznych

  Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 6 osób zgłosiło na nią zapotrzebowanie.

  Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

  Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  Udostępnienie poprzez platformę ePUAP materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego