Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
WŁODAWA, AL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 24
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego

Udostępnienie Danych Osobowych znajdujących się w Bazie Geodezyjnej na potrzeby postępowania egzekucyjnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Urzędy Skarbowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://spwlodawa.bip.lubelskie.pl

Telefon   825721510
Fax   825722444
Słowa kluczowe   Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego

Udostępnienie danych ze zbioru geodezyjnego

Udostępnienie Danych Osobowych znajdujących się w Bazie Geodezyjnej na potrzeby postępowania egzekucyjnego