Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie danych z zakresu handlu zagranicznego

Przekazanie danych o handlu zagranicznym we wnioskowanym zakresie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, osoby fizyczne i osoby nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Zgodnie z par. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych (Dz.U. 2018, poz. 409)

Opłaty  

Zgodnie z par. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych (Dz.U. 2018, poz. 409)

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie zbioru danych.

Etapy realizacji usługi  

Przebieg usługi obejmuje: - złożenie wniosku, - przekazanie do Wnioskodawcy informacji o wysokości opłaty (jeśli dotyczy), - informacja o dokonaniu wpłaty przez Wnioskodawcę, - przekazanie zbioru zgodnie z wnioskiem.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Dane
 • wymiana towarowa.
 • handel zagraniczny
 • INTRASTAT
 • EXTRASTAT
 • Udostępnienie danych z zakresu handlu zagranicznego

  Przekazanie danych o handlu zagranicznym we wnioskowanym zakresie.