Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie danych z zakresu handlu zagranicznego

Przekazanie danych o handlu zagranicznym we
wnioskowanym zakresie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Finansów

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, osoby fizyczne i osoby nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Zgodnie z par. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat (Dz.U. Nr 236, poz. 1399)

Opłaty  

Zgodnie z par. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 roku w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat (Dz.U. Nr 236, poz. 1399)

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Nie dotyczy

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku 2. wydanie wniosku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Dane
 • handel zagraniczny
 • INTRASTAT
 • EXTRASTAT
 • wymiana towarowa
 • Udostępnienie danych z zakresu handlu zagranicznego

  Przekazanie danych o handlu zagranicznym we
  wnioskowanym zakresie