Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU
POZNAŃ, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic.

W Państwowym Rejestrze Granic (PRG) przechowywane są informacje o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego. Dostęp do informacji z PRG jest płatny. Osoba ubiegający się o udostępnienie danych z państwowego rejestru granic zobowiązana jest złożyć wniosek. Udzielenie informacji następuje poprzez udostępnienie bazy danych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic
Czas realizacji  

Do 14 dni

Opłaty  

Opłata skarbowa - zwolnione z opłaty skarbowej. Opłata za udostępnienie danych – naliczanie opłaty odbywa się na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego Baza danych dla całego kraju - 15.000,00 zł • Baza danych dla pojedynczego województwa - 960,00 zł • Baza danych dla pojedynczego powiatu - 50,00 zł • Baza danych dla pojedynczej gminy - 6,00 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.poznan.uw.gov.pl/web/bip

Telefon   61 854 10 71
Fax  
Słowa kluczowe   Udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic

Udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie danych z Państwowego Rejestru Granic.

W Państwowym Rejestrze Granic (PRG) przechowywane są informacje o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa oraz powierzchni jednostek podziału terytorialnego. Dostęp do informacji z PRG jest płatny. Osoba ubiegający się o udostępnienie danych z państwowego rejestru granic zobowiązana jest złożyć wniosek. Udzielenie informacji następuje poprzez udostępnienie bazy danych.