Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Miasta Torunia
Urząd Miasta Torunia
Toruń (miasto), ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywateli

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o nieodpłatne udostępnienie informacji geologicznej
Czas realizacji  

W ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku

Opłaty  

Postępowanie nie podlega opłatom.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.torun.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu

Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu