Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Złożenie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

Niniejsza usługa umożliwia złożenie sprawozdania semestralnego/końcowego z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Województwa Lubelskiego

Kogo dotyczy  

pełnoletnich stypendystów lub rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich stypendystów programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pismo przewodnie do sprawozdania w ramach programu Lubelska kuźnia talentów 2019-2021 [formularz]
 • Sprawozdanie lub elektroniczny odpis sprawozdania semestralnego/końcowego z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach projektu pozakonkursowego „lubelska kuźnia talentów” - SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI IPRE LKT [do pobrania]
Czas realizacji  

Termin składania sprawozdania semestralnego z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w miesiącach wrzesień-luty w terminie do dnia 12 lutego danego roku. Termin składania sprawozdania końcowego z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w całym roku szkolnym w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie sprawozdania semestralnego/końcowego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie sprawozdania 2. Weryfikacja sprawozdania

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • sprawozdanie
 • uzdolnieni uczniowie
 • szkoły zawodowe
 • stypendia
 • edukacja
 • Złożenie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

  Niniejsza usługa umożliwia złożenie sprawozdania semestralnego/końcowego z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”