Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU
URZĄD MIEJSKI W UJŚCIU
Ujście, pl. Wiosny Ludów 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste na ich rzecz nieruchomości miejskiej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Mapa z zaznaczonym terenem
  • Wniosek
  • Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
  • Dokument uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy
Czas realizacji  

Uzależniony od specyfiki danej sprawy (w sprawach prostych – 3 miesiące).

Opłaty  

W zależności od ustaleń właściwego organu.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sprzedaż i oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Spisanie protokołu uzgodnień.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Usługa realizowana jest poprzez Platformę e-Usług Publicznych.

BIP  

https://bip.ujscie.pl

Telefon   +48 (67) 28 40 003, +48 (67) 28 40 013
Fax   +48 (67) 28 40 151
Słowa kluczowe   Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.