Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych

Usługa umożliwia przekazywanie do właściwej instytucji publicznej sprawozdawczości finansowej, określonej w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Finansów Publicznych - Wydział Budżetu - Oddział Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości

Kogo dotyczy  

jednostek sektora finansów publicznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek
 • załączniki zawierające sprawozdania finansowe oraz materiały do bilansu skonsolidowanego
Czas realizacji  

W terminie nie późniejszym niż wynikający z przepisów prawa

Opłaty  

brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00 - 16:00
 • Wtorek, 9:00 - 17:00
 • Poniedziałek, 8:00 - 16:00
 • Piątek, 8:00 - 16:00
 • Czwartek, 8:00 - 16:00
 • Tryb odwoławczy  

  nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych

  Etapy realizacji usługi  

  Przekazanie sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   (42) 638-53-32
  Fax   (42) 638-45-05
  Słowa kluczowe   Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych

  Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych

  Usługa umożliwia przekazywanie do właściwej instytucji publicznej sprawozdawczości finansowej, określonej w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .