Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Usługa umożliwia przekazywanie następujących sprawozdań określonych przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej:
Rb-23;Rb-23A;Rb-23PL;
Rb-24;
Rb-27;Rb-27PL;Rb-27UE;Rb-27S;Rb-27ZZ;
Rb-PDP;
Rb-28;Rb-28PL;Rb-28 Programy;Rb-Programy WPR;Rb-28UE;Rb-28 UE WPR;Rb-28 NW;Rb-28 NW Programy;Rb-28S;
Rb-NWS;
Rb-NDS;
Rb-30 S;
Rb-33;
Rb-34PL;Rb-34S;
Rb-35;Rb-40;Rb-50;Rb-70;Rb-WSa;Rb-WSb;Rb-ST;Rb-Z-PPP;Rb- FUS;Rb-FER

Organ właściwy do realizacji usługi  

jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Finansów Publicznych - Wydział Budżetu - Oddział Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości

Kogo dotyczy  

jednostek sektora finansów publicznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • plik bazy danych ze sprawozdaniem
 • dokument z danymi sprawozdawczymi
Czas realizacji  

W zależności od rodzaju sprawozdania.

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00-16:00
 • Wtorek, 9:00-17:00
 • Poniedziałek, 8:00-16:00
 • Piątek, 8:00-16:00
 • Czwartek, 8:00-16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Niezwłocznie po wykryciu błędu należy złożyć korektę do organu, do którego składane było sprawozdanie.

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Transakcja
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Za pośrednictwem formularzy należy przekazywać sprawozdania budżetowe sporządzane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119) oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych sporządzane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247 oraz z 2013 r. poz. 1344); z wyłączeniem sprawozdań przekazywanych przez urzędy skarbowe.

  Za pomocą formularza pn. „Przekazywanie sprawozdań przez pozostałe miejskie jednostki organizacyjne” sprawozdania przekazują następujące miejskie jednostki organizacyjne: Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, Hale Targowe w Łodzi, Łódzki Ośrodek Geodezji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi, Straż Miejska, Zarząd Nowego Centrum Łodzi, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi, Łódzki Zakład Usług Komunalnych.

  BIP  

  Telefon   (42) 638-45-30
  Fax  
  Słowa kluczowe   Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

  Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

  Usługa umożliwia przekazywanie następujących sprawozdań określonych przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej:
  Rb-23;Rb-23A;Rb-23PL;
  Rb-24;
  Rb-27;Rb-27PL;Rb-27UE;Rb-27S;Rb-27ZZ;
  Rb-PDP;
  Rb-28;Rb-28PL;Rb-28 Programy;Rb-Programy WPR;Rb-28UE;Rb-28 UE WPR;Rb-28 NW;Rb-28 NW Programy;Rb-28S;
  Rb-NWS;
  Rb-NDS;
  Rb-30 S;
  Rb-33;
  Rb-34PL;Rb-34S;
  Rb-35;Rb-40;Rb-50;Rb-70;Rb-WSa;Rb-WSb;Rb-ST;Rb-Z-PPP;Rb- FUS;Rb-FER