Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Rejestracja w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych

Przekazanie do Dyrektora RZGW wniosku o rejestrację w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW)

Kogo dotyczy  

Zarząd spółki wodnej lub związku spółek wodnych lub uprawnione przez nie osoby

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  decyzja zatwierdzająca statut, uchwala walnego zgromadzenia ustanawiająca skład zarządu, sposób reprezentacji spółki związku
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych

Etapy realizacji usługi  

- wysłanie przez wnioskodawcę wniosku z informacją o utworzeniu spółki wodnej lub związku spółek wodnych

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • spółka wodna
 • związek spółek wodnych
 • wpis
 • kataster
 • RZGW
 • Rejestracja w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych

  Przekazanie do Dyrektora RZGW wniosku o rejestrację w katastrze wodnym spółki wodnej lub związku spółek wodnych.