Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Rejestracja lub wykreślenie z rejestru sprzętuu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację/wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

Na podstawie art. 20 ustawy o rybactwie śródlądowym, osoby pełnoletnie rejestrują sprzęt pływający (łodzie wiosłowe, pontony, kajaki) na podstawie złożonego wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego. Na potwierdzenie o zarejestrowania sprzętu wydaje się stosowne zaświadczenie.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

17 zł

Numer konta  

85156000132025030551330016

Tytuł wpłaty  

Wpłata za zarejestrowanie sprzętu pływającego

Kwota (PLN)  

17

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00 - 9:00
 • Wtorek, 9:00 - 17:00
 • Poniedziałek, 8:00 - 16:00
 • Czwartek, 8:00 - 9:00
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Rejestracj sprzętu

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Wraz z podaniem wnosi się opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
  Opłatę wnosi się na rachunek bankowy nr: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

  BIP  

  Telefon  
 • +48 (42) 638-56-88
 • +48 (42) 638-53-73
 • +48 (42) 638-47-05
 • Fax  
  Słowa kluczowe   Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

  Rejestracja lub wykreślenie z rejestru sprzętuu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację/wykreślenie z rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

  Na podstawie art. 20 ustawy o rybactwie śródlądowym, osoby pełnoletnie rejestrują sprzęt pływający (łodzie wiosłowe, pontony, kajaki) na podstawie złożonego wniosku o zarejestrowanie sprzętu pływającego. Na potwierdzenie o zarejestrowania sprzętu wydaje się stosowne zaświadczenie.